Sylen

Skal Eva og Kjell Ryvang reise heimanfrå, lyt dei fare om Sverige. Heimen deira ligg i enden av eit seks kilometer langt vatn, som er halvt svensk, halvt norsk, og vatnet er einaste farbare vegen til og frå Sylen. Men vår og haust, når isen er utrygg, er folket i Sylen isolerte frå omverda. Like fullt var det hit inn dei ville, etter å ha fått nok av stress og jag i byen. Oddgeir Bruaset har møtt familien Ryvang, som har turisme som livsgrunnlag.

English Norsk bokmål svenska
  • Originally Aired December 15, 2002
  • Runtime 40 minutes
  • Network NRK1
  • Created June 12, 2019 by
    Administrator admin
  • Modified June 12, 2019 by
    Administrator admin