จิ้นนายกลายเป็นฉัน The Shipper

แพนฟุจิชิผู้ซึ่งเป็นผู้ส่งของ Kim-Way ประสบอุบัติเหตุและวิญญาณของเธอเข้าไปในร่างของคิม ดังนั้นเธอจึงได้เปรียบในการทำให้เรือของเธอแล่นขณะที่เค็ท (น้องชายของคิม) สังเกตว่าน้องชายของเขาไม่เหมือนกัน

English ไทย Português - Brasil español Português - Portugal français

Featured Actors

Backgrounds

Banners

Posters

Lists

Sign up now to find fans of your favorite movies and shows!

Seasons

Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.