מלכת היופי של ירושלים

סיפורה של משפחת ארמוזה הירושלמית, משפחה ספניולית שהוטלה עליה קללה אכזרית: בנות המשפחה בהווה ובעתיד, ינשאו תמיד לבעלים שלא אוהבים אותן. הסדרה תלווה שלושה דורות של נשות המשפחה, מלפני הקמת המדינה ועד שנות השבעים, עם סיפורי האהבות הנכזבות, השנאות, הקנאות והכאב שרודף אחר בנות המשפחה מאז הוטל עליהן אותו כישוף.


Aliases
  • Malkat HaYofi shel Yerushalayim
עברית English français русский язык

Featured Actors

Backgrounds

Banners

Posters

Icons

Lists

Sign up now to find fans of your favorite movies and shows!

Recent Episodes

Seasons