Τα Στέκια: Ιστορίες Αγοραίου Πολιτισμού

Τα «Στέκια Ιστορίες Αγοραίου Πολιτισμού» είναι μια σειρά ντοκιμαντέρ του αείμνηστου Νίκου Τριανταφυλλίδη που καταγράφει τις ιστορίες της πόλης μέσα από χώρο και χρόνο των τόπων μαζικής εστίασης. Οι χώροι που αποκαλούμε «Στέκια» δεν είναι μόνο κέντρα ομαδικής εκδήλωσης μέσα στο πλαίσιο των καθιερωμένων χρόνων αλλά και φορείς της άγραφης ιστορίας της πόλης μέσα από την συνέχεια του χρόνου. Καταγράφοντας τις κατακερματισμένες ιστορίες της πόλης, συνθέτουμε τη «μεγάλη εικόνα» σαν ένα σύγχρονο ψηφιδωτό, μέσα από την επιτόπια παρατήρηση που εμπλέκει τον θεατή σε άμεση, καθημερινή και ουσιαστική σχέση με τους χώρους και τους ανθρώπους που παρακολουθεί.

ελληνική γλώσσα English
 • TheTVDB.com Series ID 383847
 • Status Ended
 • First Aired May 9, 2014
 • Network ERT
 • Average Runtime 51 minutes
 • Genres Documentary
 • Original Country Greece
 • Original Language Greek
 • Geographic Location Europe
 • Time Period 1970s 1980s 1990s 2000s
 • On Other Sites Facebook Official Website
 • Episode Screenshot Format 16:9 Screencap
 • Favorited This series has been favorited by 0 people.
 • Created June 12, 2020 by
  Administrator admin
 • Modified June 12, 2020 by
  Administrator admin

Lists

Sign up now to find fans of your favorite movies and shows!

Recent Episodes

Seasons

Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.