Outsiders

I Outsiders träffar vi människor med en livsstil och levnadsöden som skiljer sig från de flesta av oss andra. En del ser ut att leva helt normala liv, men bakom fasaden döljer sig ovanliga intressen, udda fetischer och livshistorier som får omvärlden att häpna. Andra är vid första anblicken uppenbart annorlunda eftersom deras utseende och levnadssätt sticker ut från massan, och de blir ofta föremål för spekulationer, misstro och fördomar.

English svenska

Backgrounds

Banners

Posters

Lists

Sign up now to find fans of your favorite movies and shows!

Recent Episodes

Seasons

Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.