NHK紅白歌合戦

NHKが1951年から毎年大晦日に放送している国民的人気音楽番組。 日本を代表する人気歌手が大勢出演し、さらに歌手以外のゲストなどもその年人気を博した人物が選出される。


Aliases
  • Kouhaku Utagassen
English 日本語 大陆简体
Season From To Episodes
All Seasons
Specials 0
Season 1 December 1953 December 2023 71
Unassigned Episodes 0
Season From To Episodes
Specials 0
Unassigned Episodes 71
Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.
Season From To Episodes
Season 1 0
Unassigned Episodes 71

No actors for this record.

Name Number of Episodes Dates
Hibari Misora 18 12/31/1954 - 12/31/1972
Kyû Sakamoto 13 12/31/1961 - 12/31/1971
Aimyon 5 12/31/2018 - 12/31/2023
Yo Oizumi 4 12/31/2020 - 12/31/2023
Kaede Sato 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Arai Ayaka 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Yuuki Yoda 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Mizuki Yamashita 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Mayu Tamura 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Hazuki Mukai 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Rika Sato 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Nina Makino-Hillman 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Suzuki Masayuki 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Ayano Christie Yoshida 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Mio Yakubo 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Yamaguchi Mako 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Nao Yumiki 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Minami Umezawa 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Katsumura Maya 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Renka Iwamoto 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Masaharu Fukuyama 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Haruka Kuromi 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Rima Nakabayashi 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Lilas Ikuta 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Oe Riku 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Sakura Endo 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Ayame Tsutsui 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Reno Nakamura 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Suzuno Miihi 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Miyu Matsuo 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Hiromi Gô 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Haruka Kaki 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Riria Ito 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Yuna Shibata 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Hanabashi Rio 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Ogou Mayuka 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Gen Hoshino 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Shiori Kubo 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Tamami Sakaguchi 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Runa Hayashi 3 12/31/2021 - 12/31/2023
Ōmoto Ayano 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Kaito Takahashi 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Rina Inoue 2 12/31/2021 - 12/31/2023
Ohira Shosei 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Sota Shimao 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Mei Higashimura 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Rei Seimiya 2 12/31/2021 - 12/31/2023
Hono Tamura 2 12/31/2021 - 12/31/2023
Shiroiwa Ruki 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Koji Mukai 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Miku Ichinose 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Taiga Kyomoto 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Ren Meguro 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Sakura Kawasaki 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Fuyuka Saito 2 12/31/2021 - 12/31/2023
Asuka Saito 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Junon Ikegame 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Hiyori Hamagishi 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Yasuda Shota 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Akiho Onuma 2 12/31/2021 - 12/31/2023
Kimata Syoya 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Akari Nibu 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Ayaka Takamoto 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Sarina Ushio 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Rina Matsuda 2 12/31/2021 - 12/31/2023
Yonashiro Sho 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Hiroiki Ariyoshi 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Satsuki Sugawara 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Fukazawa Tatsuya 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Haruyo Yamaguchi 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Hong Eun-chae 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Kashino Yuka 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Ryuhei Kuroda 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Mirei Sasaki 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Yui Takemoto 2 12/31/2021 - 12/31/2023
Sato Keigo 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Yuta Kishi 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Maruyama Ryuhei 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Mao Ioki 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Ayane Suzuki 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Juri Tanaka 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Hikaru Iwamoto 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Teresa Ikeda 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Raul Murakami 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Rei Ozono 2 12/31/2021 - 12/31/2023
Kawanishi Takumi 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Suzuka Tomita 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Hina Kawata 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Yuri Kitagawa 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Shiho Kato 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Kira Masumoto 2 12/31/2021 - 12/31/2023
Issei Mamehara 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Daisuke Sakuma 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Aya Ogawa 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Kouchi Yugo 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Marie Morimoto 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Nakamura Kazuha 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Ayaka Nishiwaki 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Iroha Okuda 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Shunto Kubo 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Yuka Kageyama 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Kono Junki 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Hinano Kamimura 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Minatozaki Sana 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Jinguji Yuta 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Huh Yun-jin 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Ten Yamasaki 2 12/31/2021 - 12/31/2023
Yui Kobayashi 2 12/31/2021 - 12/31/2023
Kim Chae-won 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Jesse Lewis 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Aruno Nakanishi 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Ren Nagase 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Hokuto Matsumura 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Sayuri Ishikawa 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Kyoko Saito 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Ryoki Miyama 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Hikari Endo 2 12/31/2021 - 12/31/2023
Kawashiri Ren 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Manato Hirose 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Kumi Sasaki 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Konoka Matsuda 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Karin Fujiyoshi 2 12/31/2021 - 12/31/2023
Tsurubo Shion 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Myoui Mina 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Miyawaki Sakura 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Ryôta Miyadate 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Tadayoshi Okura 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Ryohei Abe 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Nagi Inoue 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Manatsu Akimoto 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Ado 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Shintaro Morimoto 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Mikuni Takahashi 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Hina Okamoto 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Yu Yokoyama 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Kitagawa Yujin 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Leo Kamimura 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Seira Hayakawa 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Saya Kanagawa 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Sho Hirano 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Marino Kousaka 2 12/31/2021 - 12/31/2023
Sukai Kinjo 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Miku Kanemura 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Mana Takase 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Rena Moriya 2 12/31/2021 - 12/31/2023
Shingo Murakami 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Odai Ryohei 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Hirai Momo 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Nao Tomisato 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Shota Watanabe 2 12/31/2021 - 12/31/2022
Rina Uemura 2 12/31/2021 - 12/31/2023
Hikaru Morita 2 12/31/2021 - 12/31/2023
Yûta Nakatsuka 1 12/31/2021
Rena Yamazaki 1 12/31/2021
Miho Watanabe 1 12/31/2021
Boo Seung-kwan 1 12/31/2023
Reo Sano 1 12/31/2021
Yuzuki Nakashima 1 12/31/2023
Kazuya Kamenashi 1 12/31/2021
Yoo Jeong-yeon 1 12/31/2022
Lee Know 1 12/31/2023
Ran Ito 1 12/31/2023
Roger Taylor 1 12/31/2023
Wen Junhui 1 12/31/2023
Ano 1 12/31/2023
Jang Won-young 1 12/31/2022
Fumiya Fujii 1 12/31/2023
Masaki Yabe 1 12/31/2021
Satoru Iguchi 1 12/31/2022
Daigo Nishihata 1 12/31/2022
I.N 1 12/31/2023
Shizuka Kudô 1 12/31/2022
Hansol Vernon Chwe 1 12/31/2023
Kwon Soon-young 1 12/31/2023
Riko Endo 1 12/31/2023
Ryota Katayose 1 12/31/2021
Lee Hyun-Seo 1 12/31/2022
Yu Murai 1 12/31/2023
Adam Lambert 1 12/31/2023
Park Ji-hyo 1 12/31/2022
Hinako Kitano 1 12/31/2021
Yoshimi Tendo 1 12/31/2023
Mone Kamishiraishi 1 12/31/2021
Felix 1 12/31/2023
Ryusei Onishi 1 12/31/2022
Fukase 1 12/31/2022
Komori Hayato 1 12/31/2021
Higuchi Hina 1 12/31/2021
Alan Shirahama 1 12/31/2021
Aoi Harada 1 12/31/2021
Nao Kosaka 1 12/31/2022
Manamo Miyata 1 12/31/2021
Xu Minghao 1 12/31/2023
Airi Taniguchi 1 12/31/2023
Im Na-yeon 1 12/31/2022
Yuichi Nakamaru 1 12/31/2021
Naoi Rei 1 12/31/2022
Fuyumi Sakamoto 1 12/31/2023
Brian May 1 12/31/2023
An Yu-Jin 1 12/31/2022
Tatsuya Ueda 1 12/31/2021
Hyunjin 1 12/31/2023
Joichiro Fujiwara 1 12/31/2022
Minami Koike 1 12/31/2021
LE SSERAFIM 1 12/31/2022
Risa Watanabe 1 12/31/2021
Erika Ikuta 1 12/31/2021
Tomoyasu Hotei 1 12/31/2021
Yoon Jeong-han 1 12/31/2023
Rika Ishimori 1 12/31/2023
Koichi Domoto 1 12/31/2022
Itoha Mukai 1 12/31/2023
Son Chae-young 1 12/31/2022
Ken Matsudaira 1 12/31/2021
Wada Maaya 1 12/31/2021
Tsuyoshi Domoto 1 12/31/2022
Changbin 1 12/31/2023
Nagao Kento 1 12/31/2022
Kaho Nakamura 1 12/31/2021
Mizuho Habu 1 12/31/2021
Mai Shinuchi 1 12/31/2021
Kim Min-gyu 1 12/31/2023
Yumiko Seki 1 12/31/2021
Nagisa Kojima 1 12/31/2023
Kim Ji-Won 1 12/31/2022
Shizuki Yamashita 1 12/31/2023
Chou Tzuyu 1 12/31/2022
Seungmin 1 12/31/2023
Ohashi Kazuya 1 12/31/2022
Rika Ozeki 1 12/31/2021
Minami Hoshino 1 12/31/2021
Choi Seung-cheol 1 12/31/2023
Joshua Hong 1 12/31/2023
Lee Chan 1 12/31/2023
Mandy Sekiguchi 1 12/31/2021
Mio Matono 1 12/31/2023
Bang Chan 1 12/31/2023
Masashi Sada 1 12/31/2023
Lee Seok-min 1 12/31/2023
Sayaka Kakehashi 1 12/31/2021
Yuuka Sugai 1 12/31/2021
Jeon Won-woo 1 12/31/2023
Reina Odakura 1 12/31/2023
Takumi Kitamura 1 12/31/2021
Kim Ga-Eul 1 12/31/2022
Miu Murayama 1 12/31/2023
Kim Da-hyun 1 12/31/2022
Ryoko Shinohara 1 12/31/2022
Hiroko Yakushimaru 1 12/31/2021
Han 1 12/31/2023
Takahashi Kyohei 1 12/31/2022
Shunsuke Michieda 1 12/31/2022
Ryuto Kazuhara 1 12/31/2021
Name Number of Episodes Dates
Sho Sakurai 8 12/31/2010 - 12/31/2022
Masaki Aiba 6 12/31/2010 - 12/31/2016
Masahiro Nakai 6 12/31/1997 - 12/31/2009
Tetsuko Kuroyanagi 6 12/31/1958 - 12/31/2015
Kazunari Ninomiya 6 12/31/2010 - 12/31/2017
Naomi Sagara 5 12/31/1972 - 12/31/1977
Jun Matsumoto 5 12/31/2010 - 12/31/2014
Satoshi Ohno 5 12/31/2010 - 12/31/2014
Kiyoko Suizenji 4 12/31/1968 - 12/31/1979
Teruyoshi Uchimura 4 12/31/2017 - 12/31/2020
Yukie Nakama 4 12/31/2005 - 12/31/2009
Mitsuko Mori 3 12/31/1962 - 12/31/1984
Akiko Wada 3 12/31/1987 - 12/31/1997
Haruka Ayase 3 12/31/2013 - 12/31/2019
Masaaki Sakai 3 12/31/1991 - 12/31/1993
Ichirō Furutachi 3 12/31/1994 - 12/31/1996
Yûzô Kayama 3 12/31/1986 - 12/31/1988
Meiko Nakamura 3 12/31/1959 - 12/31/1961
Chiemi Eri 2 12/31/1963 - 12/31/1964
Hikari Ishida 2 12/31/1992 - 12/31/1993
Kasumi Arimura 2 12/31/2016 - 12/31/2017
Kanna Hashimoto 2 12/31/2022 - 12/31/2023
Yoshiko Mita 2 12/31/1989 - 12/31/1990
Takiko Mizunoe 2 12/31/1953 - 12/31/1957
Yuki Saito 1 12/31/1986
Mao Inoue 1 12/31/2011
Michiko Hayashi 1 12/31/1965
Takako Matsu 1 12/31/1996
Yuriko Yoshitaka 1 12/31/2014
Maki Horikita 1 12/31/2012
Kanzaburô Nakamura XVIII 1 12/31/1999
Shofukutei Tsurube 1 12/31/2007
Haruna Kawaguchi 1 12/31/2021
Tamori 1 12/31/1983
Tetsuya Takeda 1 12/31/1989
Fumi Nikaido 1 12/31/2020
Minami Hamabe 1 12/31/2023
Yumiko Kokonoe 1 12/31/1967
Suzu Hirose 1 12/31/2018
Toshiyuki Nishida 1 12/31/1990
Nao Matsushita 1 12/31/2010
Motoya Izumi 1 12/31/2000
Yuko Asano 1 12/31/1991
Koji Yamamoto 1 12/31/2005
Yoshihiko Inohara 1 12/31/2015
Peggy Hayama 1 12/31/1966

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No lists.

Short Long list

2 425 Short Long

List of a drama-loving guy living in Shonan after retirement

No lists.

Please log in to view notes.