Kozacka miłość

Podczas przejażdżki bryczką prawie dochodzi do wypadku, z opresji ratuje ją biedny szlachcic Stepan Gruszin, który przybywa do jej rodzinnej wioski. Marysia zakochuje się w Stepanie i za wszelką cenę chce, by został jej mężem. Jednak młody szlachcic do szaleństwa zakochany jest w Alenie i planuje z nią potajemny ślub i wspólne życie. Stepan i Alena uciekają na wieś..

русский язык

Featured Actors

Posters

Icons

Lists

Sign up now to find fans of your favorite movies and shows!

Recent Episodes

Seasons

Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.