Hekimoğlu

Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen) enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Asosyal, huysuz, ukala ama aynı zamanda zekâsıyla hayranlık uyandıran bir doktor olan Hekimoğlu, hem otorite karşıtı hem de sorun giderici ve kurtarıcıdır.

Türkçe English

Featured Actors

Backgrounds

Banners

Posters

Icons

Lists

Sign up now to find fans of your favorite movies and shows!

Recent Episodes

Seasons

Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.