دبیرستان خضرا

داستان یک دبیرستان دخترانه که با پیگیری دغدغه ها و مشکلات دختران نوجوان سعی در حل مشکلات این رده سنی را شرح دهید. اما تمرکز ویژه داستان بر شخصیت شکیبا معلم تعلیم و تربیت بود که با فعالیت های مثبت و پربار خود سعی در نشان دادن چهره ای مناسب از این طیف آموزشی در مدارس داشت. شکیبا در حال بررسی نگرانی های آنها از ارتباطی که با دختران نوجوان داشت بود.

فارسی English
 • TheTVDB.com Series ID 436271
 • Status Ended
 • First Aired June 1, 1996
 • Recent June 26, 1996
 • Average Runtime 40 minutes
 • Genres Drama
 • Original Country Iran
 • Original Language Persian
 • Episode Screenshot Format 16:9 Screencap
 • Favorited This series has been favorited by 0 people.
 • Created June 18, 2023 by
  Zinatkb
 • Modified October 3, 2023 by
  Smontalbetti_tvdb mod
Season From To Episodes
All Seasons
Specials 0
Season 1 June 1996 June 1996 26
Unassigned Episodes 0
Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.
Season From To Episodes
Season 1 0
Unassigned Episodes 26

No actors for this record.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No lists.

No lists.

No lists.

Please log in to view notes.