குக்கு வித் கோமாளி

குக்கு வித் கோமாளி என்பது விஜய் தொலைக்காட்சியில் 16 நவம்பர் 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒளிபரப்பாகும் நகைச்சுவை சமையல் போட்டி நிகழ்ச்சி ஆகும். இந்த சமையல் நிகழ்ச்சியில் பிரபலங்கள் சமையல் செய்ய, விஜய் தொலைக்காட்சியின் நகைச்சுவை நடிகர்களும் அவர்களுடன் பங்கு பெறுவார்கள். ஆனால் உதவியாக அல்ல, சில கோமாளித் தனங்கள் செய்து பார்வையாளர்களை சிரிக்க வைப்பதற்காக. இதற்கு நடுவில் தலைவர்கள் கொடுக்கப்படும் நேரத்தில் சமைக்க வேண்டும்.


Aliases
  • CWC
தமிழ் English
Season From To Episodes
All Seasons
Specials 0
Season 1 November 2019 February 2020 27
Season 2 November 2020 August 2021 42
Season 3 January 2022 July 2022 54
Season 4 January 2023 February 2023 10
Unassigned Episodes 0
Season From To Episodes
Unassigned Episodes 133
Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.
Season From To Episodes
Season 1 0
Unassigned Episodes 133

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No lists.

No lists.

No lists.

Please log in to view notes.