தமிழ்க்கடவுள் முருகன்

சிவன் மற்றும் பார்வதியின் மகனான முருகன், இந்துக்களின் போரின் கடவுள். தேவர்களை வென்று சொர்க்கத்தைக் கைப்பற்றிய சக்தி வாய்ந்த அரக்கன் சூரபத்மாவைக் கொல்லப் பிறந்தவன்.

தமிழ் English
 • TheTVDB.com Series ID 416401
 • Status Ended
 • First Aired October 2, 2017
 • Recent October 2, 2017
 • Network STAR Vijay
 • Average Runtime 53 minutes
 • Genres History
 • Original Country India
 • Original Language Tamil
 • On Other Sites IMDB TheMovieDB.com
 • Episode Screenshot Format 16:9 Screencap
 • Favorited This series has been favorited by 0 people.
 • Created February 14, 2022 by
  RODRIGO DIAZ ALVITE
 • Modified February 14, 2022 by
  RODRIGO DIAZ ALVITE
Season From To Episodes
All Seasons
Specials 0
Season 1 October 2017 1
Unassigned Episodes 0
Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.
Season From To Episodes
Season 1 0
Unassigned Episodes 1

No actors for this record.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No lists.

No lists.

No lists.

Please log in to view notes.