வசூல் வேட்டை

பெண் போட்டியாளர்கள் வெற்றி பெற்று பெரும் பரிசை வெல்வதற்காக ஒருவரையொருவர் எதிர்த்துப் போட்டியிடும் வாய்ப்பைப் பெறுகிறார்கள்.

தமிழ் English
 • TheTVDB.com Series ID 415794
 • Status Ended
 • First Aired October 9, 2019
 • Recent October 9, 2019
 • Network STAR Vijay
 • Average Runtime 43 minutes
 • Genres Reality
 • Original Country India
 • Original Language Tamil
 • On Other Sites IMDB
 • Episode Screenshot Format 16:9 Screencap
 • Favorited This series has been favorited by 0 people.
 • Created February 4, 2022 by
  julofiguerero_tvdb
 • Modified February 4, 2022 by
  julofiguerero_tvdb
Season From To Episodes
All Seasons
Specials 0
Season 1 October 2019 1
Unassigned Episodes 0
Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.
Season From To Episodes
Season 1 0
Unassigned Episodes 1

No actors for this record.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No lists.

No lists.

No lists.

Please log in to view notes.