அன்புடன் குஷி

லட்சியம் மற்றும் வேடிக்கையான குஷி தனது விருப்பத்திற்கு மாறாக திருமணம் செய்ய நிர்பந்திக்கப்படும் போது, அவள் அன்பு என்ற தமிழனுடன் ஓடிவிடுகிறாள். அன்பு குஷியை ஆதரித்து அவள் கனவுக்கு சிறகு தருவாரா?


Aliases
 • Anbudan Kushi
தமிழ் English
 • TheTVDB.com Series ID 415621
 • Status Ended
 • First Aired January 27, 2020
 • Recent January 27, 2020
 • Network STAR Vijay
 • Average Runtime 22 minutes
 • Genres Drama
 • Original Country India
 • Original Language Tamil
 • On Other Sites IMDB
 • Episode Screenshot Format 16:9 Screencap
 • Favorited This series has been favorited by 0 people.
 • Created February 2, 2022 by
  RODRIGO DIAZ ALVITE
 • Modified February 3, 2022 by
  RODRIGO DIAZ ALVITE
Season From To Episodes
All Seasons
Specials 0
Season 1 January 2020 1
Unassigned Episodes 0
Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.
Season From To Episodes
Season 1 0
Unassigned Episodes 1

No actors for this record.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No lists.

No lists.

No lists.

Please log in to view notes.