Urfalıyam Ezelden

Mehmet Bozoğlu nam-ı diğer ‘Yanık Memed’; beş oğlu ile beraber Urfa sıra gecelerinin önde gelenlerindendir. Şanlıurfa’da Sıra Geceleri düzenleyen bir ailenin kan davasından kaçıp, İstanbul’da gelip işlerini burada devam ettirmesini anlatıyor...

Türkçe

Featured Actors

Posters

Lists

Sign up now to find fans of your favorite movies and shows!

Recent Episodes

Seasons

Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.