டெடி

மனிதர்களைப் போல நடந்து கொள்ளும் ஒரு கரடி கரடியின் உதவியுடன் ஒரு சர்வதேச மருத்துவ மாஃபியாவின் பிடியிலிருந்து ஒரு பெண்ணைக் காப்பாற்ற ஒ.சி.டி கொண்ட ஒரு இளைஞன் புறப்படுகிறான்.

English தமிழ்

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No lists.

No lists.

No lists.

Please log in to view notes.